Hướng dẫn thiết lập tài khoản kinh doanh trên Instagram

Trên Instagram, bạn có thể chuyển đổi hồ sơ cá nhân của mình thành tài khoản doanh nghiệp để truy cập các tính năng có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

Lưu ý: bạn chỉ có thể có năm tài khoản Instagram cùng một lúc.

Để chuyển hồ sơ của bạn sang tài khoản doanh nghiệp:

 1. Chuyển đến hồ sơ của bạn và nhấn vào tab Menu ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chọn Tab Settings.
  • Đối với một số tài khoản, tùy chọn Chuyển sang tài khoản chuyên nghiệp professional account sẽ được liệt kê trực tiếp trong Settings.
 3. Chọn tap Account.
 4. Chọn Switch to professional account.
 5. Nhấn Continue.
 6. Chọn 1 Category cho ngành nghề bạn kinh doanh, sau đó chọn Done.
 7. Chọn OK để xác nhận
 8. Nhấn vào Business.
 9. Nhấn vào Next.
 10. Thêm chi tiết liên hệ và nhấn và Next. Hoặc nhấn vào Không sử dụng thông tin liên hệ của tôi (Don’t use my contact info) để bỏ qua bước này.
 11. Nếu muốn, bạn có thể làm theo các bước để kết nối tài khoản doanh nghiệp với Trang Facebook được liên kết với doanh nghiệp của mình.Bước này là tùy chọn và sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng tất cả các tính năng có sẵn cho doanh nghiệp trên các công nghệ Meta. Tại thời điểm này, chỉ một Trang Facebook có thể được kết nối với tài khoản doanh nghiệp của bạn.
 12. Nhấn X ở góc trên bên phải để quay lại hồ sơ của bạn.

Với tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ có thể truy cập thông tin chi tiết có thể giúp bạn hiểu ai đang tương tác với doanh nghiệp của bạn trên Instagram. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào trang tổng quan chuyên nghiệp, nơi bạn có thể theo dõi hiệu suất của mình, truy cập và khám phá các công cụ chuyên nghiệp cũng như khám phá thông tin giáo dục do Instagram tuyển chọn.

Bạn cũng có tùy chọn hiển thị hoặc ẩn danh mục doanh nghiệp và thông tin liên hệ trên hồ sơ của mình. Sau khi thiết lập, hãy truy cập hồ sơ của bạn và nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ (Edit profile). Chuyển đến Hiển thị hồ sơ (Profile display) bên dưới Thông tin doanh nghiệp công khai (Public business information) để chọn xem bạn muốn ẩn hay hiển thị nhãn danh mục và thông tin liên hệ của mình. Sau đó, nhấn Xong.

Đã đăng trong Tích hợp, WordPress.