Windows 10: Cho phép Truy cập để Sử dụng Máy tính Từ xa

Cho phép truy cập để sử dụng kết nối máy tính từ xa

Trước khi có thể sử dụng Máy tính Từ xa, bạn phải cấp quyền cho các tài khoản cụ thể mà bạn muốn Cho phép kết nối với máy tính của bạn từ xa. Điều này thường được thực hiện trên Máy tính của bạn.

1. Chọn Start menu màn hình của bạn, và sau đó chọn Control Panel.

2. Chọn System and Security khi Control Panel được mở.

3. Chọn Allow remote access, nằm dưới System tab.

4. Chọn Select Users, nằm ở mục Remote Desktop của tab Remote.

5. Chọn Add từ khung System Properties.

6. Nhập ID myLSU thông tin cho bất kỳ ai khác mà bạn muốn thêm quyền remote destop. (Điều này sẽ cho phép Máy tính Từ xa truy cập vào máy tính được thiết lập.)

7. Chọn OK khi đã hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã đăng trong Khác, VPS, Hosting, Window và được gắn thẻ , , .