Cài đặt IIS 8 trên Windows Server 2012

Hướng dẫn cài đặt iis trên window server 2012 mới nhất. Khả năng tương thích của iis với window

Khả năng tương thích

Version Notes
IIS 8.0 IIS 8.0 is only available in Windows Server 2012 and Windows 8.
IIS 7.5
IIS 7.0

Tổng quan

Server Manager trong Windows Server 2012 là phiên bản khá mới mẻ và theo đó, trải nghiệm người dùng cũng thay đổi. Hướng dẫn từng bước này không phải là duy nhất để cài đặt IIS. Nó có nghĩa là để hỗ trợ người quản trị sử dụng IIS điều hướng qua Trình quản lý máy chủ mới một cách nhanh chóng.

Điều kiện cần có cho bài viết này

  • Windows Server 2012 đã được cài đặt.

Các giải pháp thay thế cho các lỗi đã biết

  • Không có lỗi nào được biết đến cho tính năng này tại thời điểm này.

Cài đặt IIS 8 với Cài đặt mặc định

Để cài đặt IIS 8, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở trình quản lý máy chủ (Server Manager).

2. Trong menu Quản lý, chọn Thêm vai trò và tính năng (Add Roles and Features)

3. Chọn Cài đặt dựa trên vai trò hoặc tính năng (Role-based or Feature-based Installation):

4. Chọn máy chủ thích hợp (cục bộ được chọn theo mặc định), như hình dưới đây:

5. Chọn Máy chủ Web (IIS)

Không cần tính năng bổ sung nào cho IIS, vì vậy hãy nhấp vào Tiếp theo (Next):

7. Click tiếp theo (Next)

8. Tùy chỉnh cài đặt IIS của bạn hoặc chấp nhận cài đặt mặc định đã được chọn cho bạn, sau đó bấm Tiếp theo (Next)

9. Click Install

10. Khi quá trình cài đặt IIS hoàn tất, trình hướng dẫn sẽ phản ánh trạng thái cài đặt:

11. Click Close to thoát bảng cài đặt.

Chúc bạn thành công

Đã đăng trong VPS, Hosting, Window và được gắn thẻ , .