Gửi sơ đồ trang web của bạn đến các công cụ tìm kiếm với Yoast SEO plugin

Plugin yoast có thể tạo sơ đồ trang web cho các phần khác nhau của trang web của bạn. Điều đó giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc trang web của bạn dễ dàng hơn. Yoast kết hợp tất cả các sơ đồ trang web riêng lẻ thành một chỉ mục sơ đồ trang web với định dạng .xml. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải gửi liên kết chỉ mục sơ đồ trang web được cập nhật tự động một lần.

Nếu bạn chưa bật sơ đồ trang web của Yoast, trước tiên hãy làm theo các bước sau.

Google Search Console

Google là công cụ tìm kiếm ưa thích của chúng tôi. Nếu bạn chưa thêm trang web của mình vào Google Search Console, trước tiên hãy làm theo các bước sau.

Google có hai phiên bản bảng điều khiển tìm kiếm, Google Search Console mới và Google Webmaster Tools cũ.

 • Gửi index trang đến google search console
 • Xóa sitemap bị lỗi và gửi lại sitemap

Cách gửi sơ đồ trang web của bạn tới Google Search Console

1. Đăng nhập vào Google Search Console.

2.Trong thanh bên, hãy chọn trang web của bạn.

3. Nhấp vào ‘Sơ đồ trang web’

Trình đơn ‘Sơ đồ trang web’ nằm trong phần ‘Chỉ mục’. Nếu bạn không thấy ‘Sơ đồ trang web’, hãy nhấp vào ‘Chỉ mục’ để mở rộng phần này.

4. Xóa các sơ đồ trang web đã lỗi hoặc không hợp lệ (nếu có) như sitemap.xml

5. Nhập ‘sitemap_index.xml’ vào trường ‘Thêm sơ đồ trang web mới’ để hoàn thành URL sơ đồ trang web.

Lưu ý: Thuộc tính miền sẽ không hiển thị miền cho trường. Vui lòng sử dụng URL sơ đồ trang web đầy đủ.

Lưu ý: Thuộc tính miền sẽ không hiển thị miền cho trường. Vui lòng sử dụng URL sơ đồ trang web đầy đủ.

6. Click Submit.

Xóa sitemap từ google search console

Nếu bạn đã gửi sitemap với đinh dang tên là  sitemap_index.xml bị lỗi thì bạn nên xóa file này và gửi lại.

 1. Sign in to Google Search Console.
 2. In the sidebar, select your website.
 3. Click on ‘Sitemaps’.
  The ‘Sitemaps’ menu item is under the ‘Index’ section. If you do not see ‘Sitemaps’, click on ‘Index’ to expand the section.
 4. Under ‘Submitted sitemaps’, click on the sitemap you want to remove.
 5. Click on the 3 vertical dots in the top-right of the page then Remove Sitemap.  If needed, you can then re-add the sitemap here.

How to submit your sitemap to Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools no longer accepts sitemap submissions. Please use the new Google Search Console.

Bing Webmaster Tools

If you haven’t added your website to Bing Webmaster Tools, please follow these steps first.

 1. Sign in to Bing Webmaster Tools.
 2. On the My Sites page, select your website.
 3. In the left sidebar, click Configure My Site and then Sitemaps.
 4. Remove outdated or invalid sitemaps like http://example.com/sitemap.xml
 5. Enter your sitemap URL into the text box at the top. Your sitemap URL will look like something like this: http://example.com/sitemap_index.xml.
 6. Click Submit.

Yandex Webmaster

If you haven’t added your website to Yandex, please follow these steps first.

 1. Sign in to Yandex Webmaster.
 2. On the home page, select your website.
 3. In the left sidebar, click Indexing Options and then Sitemap files.
 4. Remove outdated or invalid sitemaps like http://example.com/sitemap.xml
 5. Enter your sitemap URL into the text box at the top. Your sitemap URL will look like something like this: http://example.com/sitemap_index.xml.
 6. Click Add.

Other search engines

Yahoo site explorer was replaced by Bing Webmaster Tools.

Ask.com no longer accepts sitemap submissions.

Pinging search engines

After you have manually connected the sitemaps to Bing and Google, each time a post is updated Yoast will then automatically ping the search engines to have them come crawl the sitemap.

This filter can be used to disable all pinging for all search engines. It would go into the functions.php. If you are not sure how or where to add the code, your host provider or theme developer can help. Alternatively, you may wish to use a Yoast Partner who can assist.

add_filter ('wpseo_allow_xml_sitemap_ping', '__return_false');
Đã đăng trong Marketing, WordPress và được gắn thẻ .