Hướng dẫn Import và Export Data với SQL Server 2019 express

Click chuột phải thư mục databse/ chọn restore database

Chọn device /(1) nút ba chấm / (2) add

Chọn file cần import vào

Sau khi chọn file, bạn click ok hết, sql sẽ tự động import toàn bộ dữ liệu vào với table tương ứng.

Đã đăng trong Database, Microsoft SQL server và được gắn thẻ .