Hướng dẫn đăng ký nhận 100$ miễn phí Digital Ocean

Bước 1: Nhấn vào nút nhận 100$ bên dưới bài viết. Bạn sẽ đi đến trang khuyến mãi của digital ocean

Bước 2: Nhấn vào thông báođăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

Bước 3: Đăng ký tài khoản.

Bước 4: Xác nhận email bạn đã đăng ký và hoàn thành nhận được 100 Credit của Digital Ocean.

Đã đăng trong Linux, VPS, Hosting.